German Real Estate  thumbnail

German Real Estate

Published Dec 18, 23
6 min read


Of een vrij huis uiteindelijk ook financieel de beste keuze is, laat zich moeilijk voorspellen. Toekomstige inflatie kan de waarde van schulden uithollen en dan is nu aflossen duur - commercial real estate amsterdam. Wellicht kunt u met slimme beleggingen een hoger rendement maken dan het financiële voordeel van een afgelost huis. U belegt dan wel met geleend geld

De afgelopen jaren rekenden hypotheekverstrekkers vaak (veel) hogere boetes dan noodzakelijk om de kosten van vroegtijdige aflossing te dekken. De richtlijn is met terugwerkende kracht per 14 juli vorig jaar van kracht. Eigenhuisbezitters moeten boeterente betalen als ze hun hypotheek vroegtijdig willen aflossen, bijvoorbeeld om een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Met de nieuwe richtlijn kunnen banken minder ‘misgelopen rente’ rente claimen. Ze moeten zich aan de volgende regels houden bij de berekening van de boeterente (commercial real estate amsterdam). - De boetevrije vervroegde aflossing (vaak 10%) moet altijd worden afgetrokken. - Het verschil tussen de oude rente en de marktrente voor de resterende looptijd van de hypotheek moet zo voordelig mogelijk voor de klant worden berekend

  • De ‘loan to value’ (hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het huis) blijft gelijk. Doordat er vaak al is afgelost, zou de LTV lager kunnen zijn op moment van aflossen. Dat is gunstig bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek, maar verhoogt juist de boeterente.

Hierdoor gaat de boeterente omlaag. - Rentebedenktijd in de oude hypotheek telt niet mee. Als de resterende vaste renteperiode vijf jaar is, maar er zit een bedenktijd van een jaar in, geldt de boeterente voor vier jaar - commercial real estate amsterdam. Op alle bovengenoemde onderdelen hanteerden hypotheekverstrekkers vaak andere, doorgaans ongunstigere, rekenmethodes. De Telegraaf

Kode Real Estate

Dat wordt slechts ten dele verklaard door de stijging van de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Vorig jaar was de huizenkoper in ons land gemiddeld 39,4 jaar oud. Dat is de hoogste leeftijd sinds het CBS in 1995 begon daar statistieken over bij te houden.

Starters moeten daardoor meer eigen geld meebrengen en dus langer sparen voordat zij een woning kunnen kopen (commercial real estate amsterdam). FD.NL 9 maart 2017 De aanscherping van de regels om een hypotheek te verkrijgen, maakt het voor jonge werkenden steeds lastiger om een huis te kopen. De gemiddelde leeftijd van de huizenkoper loopt daardoor flink op

Vooral sinds 2010 is de gemiddelde leeftijd van de huizenkoper snel aan het oplopen, met tot en met 2016 vier jaar (commercial real estate amsterdam). CBS en Kadaster zeggen dat dit samenhangt met de hypotheekregels, die sinds enkele jaren flink zijn aangescherpt. Ook per 1 januari van dit jaar is de leenruimte van kopers verder ingeperkt

Omdat ze in de praktijk gedwongen worden om meer eigen geld mee te nemen of geld te lenen van familie, moeten starters langer sparen voor ze de markt voor koophuizen kunnen betreden (commercial real estate amsterdam). Inhaaleffect De cijfers over de snelle stijging van de gemiddelde leeftijd worden echter iets vertekend door de effecten van de crisis van 2008 en 2009

Omdat die groep gemiddeld altijd een stuk ouder is, was er van 2007 op 2009 sprake van een tijdelijke daling van de gemiddelde leeftijd van huizenkopers. Dat die gemiddelde leeftijd de afgelopen paar jaren snel stijgt, is dus voor een deel ook een inhaaleffect door het weer terugkeren van de doorstromers in de markt.

Huis Te Koop Benissa

Op Urk waren huizenkopers met 33,8 jaar gemiddeld het jongst. Sliedrecht en Zwartewaterland waren de twee andere gemeenten waar de gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar lag (commercial real estate amsterdam). In de grotere gemeenten zijn er ook duidelijk verschillen per wijk aan te treffen. Kadaster en CBS hebben dat voor de gemeente Utrecht nader uitgezocht en dan blijkt, zoals verwacht mocht worden, dat in de duurdere wi jken in de binnenstad de leeftijd van de koper ook hoger ligt

De fiscus moet het verlaagde tarief van 2% gebruiken als een pand is gebouwd als woning en daar de kenmerken nog van heeft. Tot dat oordeel komt de Hoge Raad in vier zaken waarin belastingplichtigen bezwaar maakten tegen de heffing van 6% overdrachtsbelasting. commercial real estate amsterdam. De arresten van de hoogste rechter zijn bepalend voor talrijke rechtszaken die sinds 2012 tegen de fiscus worden gevoerd over toepassing van het juiste tarief in de overdrachtsbelasting

Belastingdienst in cassatie De afgelopen vrijdag gepubliceerde arresten zijn de uitkomst van vier rechtszaken waarin het Gerechtshof oordeelde dat geen 6%, maar 2% belasting was verschuldigd. De Belastingdienst ging hiertegen in cassatie. In drie van de vier zaken bevestigt de Hoge Raad de uitspraken van het Hof en volgt die de conclusie van de Advocaat-generaal uit december.

Stadsvilla en hospice Voor een tot kantoor verbouwde boerderij, een stadsvilla die dienst doet als kantoor en een woonhuis waarin een tandartspraktijk is gevestigd, heeft de Belastingdienst bij de overdacht ten onrechte 6% belasting geheven in plaats van 2%, aldus de Raad (commercial real estate amsterdam). Alle drie de panden zijn als woning gebouwd of verbouwd en zijn met beperkte aanpassingen ook weer geschikt te maken voor bewoningDit geldt naar het oordeel van de Raad niet voor een pand dat is gebouwd als hospice. Volgens het arrest is het pand een verzorgingsinstelling en geen woning (Nieuwbouw woning kopen costa del sol). Het feit dat de stichting die de woonunits verhuurt geen professionele thuis- of medische zorg aanbiedt aan de terminaal zieken, doet daar niets aan af, aldus de Raad

Christies Real Estate Nederland

'Dat is heel prettig.' Van der Zwan staat een aantal cliënten bij die met de fiscus overhoop liggen over de overdrachtsbelasting (commercial real estate amsterdam). 'De fiscus heeft over het verlaagd tarief landelijk een stevig standpunt ingenomen en voor de gang naar de rechter gekozen om duidelijkheid te krijgen.' De Belastingdienst zegt 6% belasting op te leggen voor panden die níet als woning worden gebruikt, omdat de politiek met het verlaagde tarief alleen een betere doorstroom op de woningmarkt zou hebben beoogdOmgebouwde kantoren De Hoge Raad veegt deze argumentatie van tafel, omdat het verlaagde tarief ook geldt voor tweede huizen en recreatiewoningen. Dit draagt evenmin bij aan de doorstroom. Daarentegen zijn scholen en kantoren die tot woningen zijn verbouwd in bepaalde gevallen juist weer uitgesloten van het verlaagd tarief — terwijl hiermee de doorstroom wel wordt gestimuleerd.

Het ministerie van Financiën zegt nog niet te kunnen reageren op de arresten (commercial real estate amsterdam). Van der Zwan van EY verwacht dat de wet wordt aangepast. Het verlaagd tarief verdwijnt of er komt een preciezere omschrijving in de wet te staan van wat een woning is, zegt hij. Voor afzonderlijke belastingbetalers scheelt het gewone of verlaagd tarief een slok op de borrel

De totale opbrengst uit de overdrachtsbelasting is voor dit jaar begroot op €2,65 mrd. FD.NL 17 februari 2017 Vrijstaande woningen doen het het best op de aantrekkende woningmarkt. In januari zijn 53,6% meer vrijstaande woningen verkocht dan een jaar eerder. commercial real estate amsterdam. In totaal 2216 woningen. Dat meldt het Kadaster vrijdag. In totaal zijn in januari 16

Maar dat is lang niet de enige bijzonderheid - commercial real estate amsterdam. Er zijn veel juridische en fiscale aspecten aan deze vrijstelling voor de schenkbelasting verbonden. Algemene regels schenkbelasting Bij het benutten van de vrijstelling moet u ook rekeninghouden met de algemene regels voor de schenkbelasting. Voor u het weet, ziet u een bepaling over het hoofd en maakt u een uitglijder

Real Estate Manager

Verruiming voor iedereen Een belangrijke verruiming is dat per 1 januari 2017 de vrijstelling voor iedereen geldt - commercial real estate amsterdam. Dus niet alleen in de verhouding ouders-kinderen - Huis Kopen Costa del Sol. Ook bijvoorbeeld een neef kan een belastingvrije ton van zijn oom ontvangen. Of van de buurman. De vrijstelling geldt verder per schenker. commercial real estate amsterdam. Deze neef kan dus én een belastingvrije ton van zijn oom én van zijn buurman ontvangen

Latest Posts

Luxe Strandvilla Spanje - Residenceroyale

Published Apr 10, 24
6 min read

Aedes Real Estate

Published Feb 24, 24
5 min read

Real Estate Copenhagen

Published Jan 07, 24
7 min read